22 czerwca 2020

Boisko sportowe - informacja

Od 22 czerwca 2020 roku można korzystać z boiska sportowego znajdującego się przy Zespole Szkół w Świerczynie pod warunkiem stosowania się do poniższych zasad uwzględniających procedury i zalecenia GIS oraz Ministerstwa Sportu.

Szczegółówe informacje w pliku poniżej.

Pliki do pobrania: