Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2019/2020

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Członkowie Samorządu:

  • Przewodniczący:
  • Sekretarz:
  • Skarbnik:
  • Komisja rewizyjna: